Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
„Przeprojektowanie, przebudowa, administrowanie i zarządzanie treścią portalu internetowego Powiatu Mikołowskiego”
„Przeprojektowanie, przebudowa, administrowanie i zarządzanie
treścią portalu internetowego Powiatu Mikołowskiego”
12.03.2021 więcej
Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza do złożenia oferty na: ,,Rozbudowę istniejącego systemu monitoringu jakości powietrza w oparciu o zakup 2 urządzeń do pomiaru jakości powietrza wraz z 2 tablicami LED multikolor do wizualizacji danych".
Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza do złożenia oferty
na: ,,Rozbudowę istniejącego systemu monitoringu jakości
powietrza w oparciu o zakup 2 urządzeń do pomiaru jakości
powietrza wraz z 2 tablicami LED multikolor do wizualizacji
danych".
16.12.2020 więcej
„Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż materiałów promocyjnych w ramach działań informacyjnych i promocyjnych projektu pn. "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
„Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż materiałów
promocyjnych w ramach działań informacyjnych i promocyjnych
projektu pn. "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020”
16.09.2020 więcej
"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych (listowych i paczek pocztowych) i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo Pocztowe (t. j Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Mikołowie."
"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek
pocztowych (listowych i paczek pocztowych) i ich ewentualnych
zwrotów, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo
Pocztowe (t. j Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Mikołowie."
07.08.2020 więcej
„Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla szkół Powiatu Mikołowskiego” w ramach projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
„Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla szkół Powiatu
Mikołowskiego” w ramach projektu „Zdalna szkoła - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
14.05.2020 więcej
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego, w przypadkach przewidzianych w art.130a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym
"Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie całodobowego
usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego, w
przypadkach przewidzianych w art.130a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym"
13.11.2019 więcej
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie całodobowego przechowywania usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym, w przypadkach przewidzianych w art.130a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym"
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie całodobowego
przechowywania usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym, w
przypadkach przewidzianych w art.130a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym"
13.11.2019 więcej
Zaproszenie do złożenia ofert na ochronę ubezpieczenia Powiatu Mikołowskiego
Zaproszenie do złożenia ofert na ochronę ubezpieczenia Powiatu
Mikołowskiego w zakresie ubezpieczenia mienia i
odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego
25.04.2019 więcej
Wykonanie usług z zakresu podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych
Wykonanie usług z zakresu podziałów geodezyjnych
nieruchomości gruntowych
12.04.2019 więcej
Zaproszenie do złożenia ofert: „Dzierżawa urządzeń drukujących oraz abonament serwisowy”
Zaproszenie do złożenia ofert: „Dzierżawa urządzeń
drukujących oraz abonament serwisowy”
14.03.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się