Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
"Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie całodobowego przechowywania usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym, w przypadkach przewidzianych w art.130a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym"
"Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie całodobowego
przechowywania usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym, w
przypadkach przewidzianych w art.130a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym"
07.01.2019 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mikołowskiego."
Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Zakup i dostawa samochodu
osobowego dla Powiatu Mikołowskiego."
14.12.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty: Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mikołowskiego
Zaproszenie do złożenia oferty: Zakup i dostawa samochodu
osobowego dla Powiatu Mikołowskiego
07.12.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty: Modernizacja szkolnej pracowni przyrodniczej w Zespole Szkól Technicznych w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Naukowiec Zawodowiec - Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikolowskim
Zaproszenie do złożenia oferty: „Modernizacja szkolnej
pracowni przyrodniczej w Zespole Szkól Technicznych w Mikołowie
w ramach projektu pn.: „Naukowiec Zawodowiec - Program Wsparcia
Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikolowskim”
20.06.2018 więcej
Przeprowadzenia zajęć warsztatowych z fizyki dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Naukowiec Zawodowiec - Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mlkołowskim".
Przeprowadzenia zajęć warsztatowych z fizyki dla uczniów
Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie w ramach projektu
pn.: „Naukowiec Zawodowiec - Program Wsparcia Kształcenia
Ogólnego w Powiecie Mlkołowskim".
24.05.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty „Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch wykładów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Naukowiec Zawodowiec - Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikołowskim"
Zaproszenie do złożenia oferty „Przygotowanie i
przeprowadzenie dwóch wykładów specjalistycznych dla
uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie w ramach
projektu pn.: „Naukowiec Zawodowiec - Program Wsparcia
Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikołowskim"
08.05.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia ofert na ochronę ubezpieczeniową mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego.
Zaproszenie do złożenia ofert na ochronę ubezpieczeniową
mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego.
07.05.2018 więcej
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż materialów promocyjnych dla projektu pn. Szkoła - modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż materialów promocyjnych dla
projektu pn. Szkoła - modernizacja i doposażenie pracowni,
laboratoriów i sal dydakycznych szkół
Powiatu Mikołowskiego Projekt jest wspólfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego
Województwa Sląskiego na lata 2014 - 2020.
23.04.2018 więcej
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów e-learningowych dotyczących obsługi i wykorzystania oprogramowania Geogebra dla trzech nauczycieli matematyki Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów e-learningowych
dotyczących obsługi i wykorzystania oprogramowania Geogebra dla
trzech nauczycieli matematyki Zespołu Szkół Technicznych w
Mikołowie w ramach projektu pn.: „Naukowiec Zawodowiec -
Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie
Mikołowskim” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
09.01.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia ofert na: Zakup systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 17 czujników wraz z montażem oraz zapewnieniem usługi monitoringu i serwisu w tracie użytkowania
Zaproszenie do złożenia ofert na: Zakup systemu do pomiaru
jakości powietrza składającego się z 17 czujników wraz z
montażem oraz zapewnieniem usługi monitoringu i serwisu w
tracie użytkowania
21.12.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się